Inkuru z’urukundo

Ibi ni ibintu buri mugore wese yanga urunuka, kuburyo ntawakifuza kugira umugabo uteye atyo

4567 views 0

Mu rukundo cyane cyane mu iyubakwa ry’urugo hari imirimo n’imigenzereze buri umwe agomba gukorera undi kugirango urukundo rwa bombi rurusheho kuryoha no gushinga imizi by’akarusho. Ni yo mpamvu iwaculove yahisemo kubereke udukosa dukorwa na bamwe kugirango mubashe kutwirinda no kudukosora kubatugwamo


Ibi ni ibintu buri mugore wese yanga urunuka, kuburyo ntawakifuza kugira umugabo uteye atyo

. Bagabo, Dore ibikorwa 5 muzirinda kuko bibabaza umugore wese aho ava akagera akumva yaniyahura
. Dore imico mibi umugabo agaragariza umugore we, ikamubabaza cyane, akumva yakibera wenyine atamufite


Abagore burya banezezwa n’utuntu duto cyane, nyamara nanone hakaba ibindi bintu abagabo bakunze kubakorera ntibatekerezeko bari kubatera intimba ibashengura
Ibi bintu uzirinde kubikorera umugore wawe kuko byagusenyera gahorogahoro:

 • Kunanirwa kumushimira ku byiza yakoze
  Mugabo, jya wibuka ko ari wowe muntu wa mbere muri iyi si umugore wawe aha agaciro gakomeye mu buzima bwe. Ni nayo mpamvu aba akeneye kumenya ko umwataho muri byose kandi imirimo akora ukayiha agaciro. Akenshi uzasanga akora uko ashpoboye kose ngo akugaragarize ko hari icyo ashoboye kabone nubwo yaba arwaye. Gerageza kumushimira rero kubwitange aba yagaragje kuko biri mubimukomeza akumva koko ko umwitayeho kandi umukunda.
 • Kuvuga neza abandi ukoresha amagambo meza utarakoresha kuri we
  Iri kosa ni ribi cyane kandi abagabo benshi bakunda kurikora. Si byiza na gato rwose gushimagiza no gutaka undi mugore ukoresha amagambo meza y’igikundiro utarigera na rimwe uyakoresha utaka umugore wawe. Icyo gihe azahita abonako umurutisha abandi cyangwa se ko unabitaho kumurusha. Ushobora no kuba ibyo umuvugaho bifite ishingiro rwose, ariko burya bisenya byinshi mu mutima w’umugore wawe, uramenye byirinde niba ushaka kubaka rugakomera.
 • Kwanga kurya ibyo yagutekeye
  Mu bintu bishobora kubabaza umugore ku rwego rwo hejuru burya no kwanga amafunguro yaguteguriye nabyo biza ku isonga. Ibi biramubabaza cyane kuburyo yumva ko yaruhiye ubusa abitegura akaba yanakeka ko utabyishimiye. Mugabo rero jya wirinda kurya mu gasozi ngo ugere murugo iwawe uhaze kuburyo wanga kurya amafunguro wateguriwe n’umugore wawe kandi wibuke kumubwira ko aryoshye unamushimire.
 • Kwanga kumuhobera no kumusoma bikarenga ukabikorera abandi
  Burya guhoberana no gusomana ni ibimenyetso bikomeye by’urukundo, iyo rero udasoma umugore wawe cyangwa se ngo ube wamuhobera nibura mumarane amasegonda 30 nyamara bikarenga ukabikorera abandi biramushengura cyane. Ntukarare na rimwe udasomye umugore wawe cyangwa ngo umubwire ko umukunda kuko iyo ubimukoreye kuko umukunda koko biramwubaka kandi akumva ko umuha agaciro.
 • Guhugira muri terefoni yawe igihe akuganiriza
  Abagabo benshi bakunze kugwa muri iri kosa kumpamvu zinyuranye zirimo no kubisuzugura bakumvako ntanicyo bitwaye. Nyamara rero burya biba byiza iyo uhaye umwanya umugore wawe mukaganira nta kindi kigihugije kuko ni ho yumva kandi akabonako umwitayeho. Nubigenza neza azakubwira yisanzuye kuko azaba azi nezako umuteze amatwi kandi akubwire akamuri ku mutima.

Nibura gerageza umushakire iminota itanu buri munsi akuganirize ntakindi muhugiyemo kuko byubaka urukundo rwanyu kandi bigatuma mumenya uko muhagaze ubwanyu

Sangiza iyi nkuru inshuti zawe kandi utange ibitekerezo maze dufatanye kugwiza ubumenyi ndetse tunasobanukirwa urukundo turusheho kubaho twishimanye n'abo dukunda. Umusanzu wawe ni inkunga ikomeye

Layout Style
 • Boxed
 • Wide
Template Style
 • Light
 • Dark
Sticky Header
 • Enable
 • Disable
Template Color
Background Images